Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Technické podmienky

Kategórie písanej žurnalistiky 

Pre prihlásenie do kategórií písanej žurnalistiky je podmienka aspoň mesačnej periodicity. Akceptované budú preto iba články médií s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo s mesačnou periodicitou. Výnimkou je kategória regionálne publikovaný príspevok, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. 

Uprednostňujeme elektronické doručenie príspevkov vo formátoch .doc, .rtf, .txt alebo .pdf cez online formulár alebo ako prílohu spolu s prihláškou na e-mailovú adresu novinarskacena@osf.sk (príloha nesmie presiahnuť 10 MB).
 

Audiovizuálna žurnalistika

Videopríspevky nahrajte cez online formulár alebo posielajte cez úložiská. Formáty nahrávok sú špecifikované v online formulári.  Príspevky vo vlastnom záujme otitulkujte, aby sa predišlo problémom s prípadnou identifikáciou.

Audiopríspevky posielajte cez online formulár vo formátoch .mp3 a .wav alebo e -mailom na adresu novinarskacena@osf.sk (príloha nesmie presiahnuť 10 MB).


Internet a online žurnalistika


Kategória Google za inovatívnu online žurnalistiku oceňuje kreatívne využitie online nástrojov v profesionálnej žurnalistike. Svoje príspevky prihlasujú profesionálni novinári, ktorí využívajú blog, videoblog, či iný online formát,  prostredníctvom ktorého reagujú na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu maximálne 7 príspevkov. Redakcie môžu prihlasovať komplexné online projekty.
 

Novinárska fotografia

Do kategórie Najlepšia fotografia zasielajte pozitívy minimálne vo formáte A4. Ak je to možné, uploadnite fotografie aj v elektronickej podobe vo formáte: .jpg, .gif, .tif (na CD alebo cez úložisko). Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu fotografií, musí byť aspoň publikovaná aspoň jedna fotografia zo série v printovom médiu alebo na internete či v servise tlačovej agentúry. Zároveň musí ísť o jej prvé publikovanie, nie znovupoužitie.


Česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

Do kategórie najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra zasielajte originály diel alebo ich výtlačky v minimálnom formáte A4 s priloženými údajmi (periodikum, číslo, strana). Prihlasovať môžete minimálne 5 alebo seriál maximálne 10 kreslených vtipov či karikatúr uverejnený v printovom médiu alebo na webe v Čechách a/alebo na Slovensku. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu karikatúr musí byť publikovaná aspoň 1 karikatúra zo série v printovom médiu alebo na internete. Akceptované budú vytlačené kresby aj diela v elektronickej podobe vo formáte: .jpg, .gif, .tif (na CD alebo cez úložisko)
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×