Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Ako sa prihlásiť

Dôležité dátumy

V súťaži budú akceptované príspevky publikované alebo odvysielané na území Slovenskej republiky v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Uzávierka súťaže je 1.3.2021. Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené.
 

Spôsob prihlásenia príspevku

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením online formulára.
Vo výnimočných prípadoch sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky spolu s príspevkami elektronicky. Vyplnenú prihlášku spolu so súťažnými príspevkami môžete zaslať emailom na  novinarskacena@osf.sk.

Stiahnuť prihlášku ako .doc
Stiahnuť prihlášku ako .pdf

Akceptujeme aj elektronický podpis, prípadne jednoduché vpísanie mena v počítači do kolonky podpis prihlasovateľa.

 

Kto môže prihlasovať príspevky

Príspevok môže prihlasovať:
  • autor 
  • zástupca redakcie alebo vydavateľstva 
  • verejnosť 

 

Počet príspevkov v prihláške

Pre každý príspevok je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku. Každý príspevok môže súťažiť iba v jednej kategórii. Príspevkom rozumieme 1 samostatný príspevok (napríklad článok) alebo tematickú sériu maximálne 5 príspevkov (článkov).


Články a príspevky do súťaže možno teda prihlasovať jednotlivo alebo ako sériu maximálne 5 článkov či príspevkov.

Výnimkou sú kategórie: 

  • fotografia (maximálne 10 príspevkov
  • najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra (minimálne 5 a maximálne 10 príspevkov
  • komentár (séria maximálne 5 príspevkov)

 

Inojazyčné príspevky

Príspevky publikované v inom ako slovenskom a českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×