Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Špeciálne ceny Novinárskej ceny

Okrem cien v jednotlivých kategóriách bude udelených aj šesť špeciálnych cien: Cena otvorenej spoločnosti, Cena zastavme korupciu, Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií, Cena Solutions Journalism, Global Journalism a Česko-slovenská cena verejnosti. Víťazov cien vyberá Rada súťaže na základe návrhov od jednotlivých porotcov. Do kategórií Solutions Journalism a Global Journalism sa súťažiaci môžu prihlásiť aj priamo, nominácie a víťaza vyberá Rada súťaže spoločne s partnermi špeciálnych cien.

Cena otvorenej spoločnosti

Na Cenu otvorenej spoločnosti nominujú príspevky porotcovia z jednotlivých súťažných kategórií a Rada súťaže vyberá víťaza. Nominované príspevky majú špecifický význam pri budovaní otvorenej spoločnosti a/alebo rozvíjajú investigatívnu žurnalistiku, bez ďalšieho žánrového vymedzenia. Cena je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky.


Cena Zastavme korupciu

Cena vznikla v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a udeľuje sa za výnimočný novinársky prínos v oblasti boja proti korupcii. Príspevky do ceny nominuje Nadácia Zastavme korupciu a zástupcovia Rady súťaže. Rozhodujúcim kritériom pre udelenie ceny je spoločenský dosah a dlhodobý prínos novinárskej práce. Zvažovať sa budú dôsledky publikovaného príspevku pre očistu verejného života, význam odhalenia pre nápravu negatívnych spoločenských javov, originalita a celkový prínos práce pre skvalitnenie verejnej diskusie o korupcii.


Česko-slovenská cena verejnosti

Túto cenu spoločne vyhlasujú Nadácia otvorenej spoločnosti ako organizátor súťaže Novinárska cena a Nadace Open Society Fund Praha ako organizátor súťaže Novinářská cena. Na Česko-slovenskú cenu nie je možné prihlásiť sa. Príspevky na cenu navrhujú poroty spolu s Radami súťaže českej a slovenskej Novinárskej ceny. O víťazovi rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Cena bude udelená príspevku, ktorý mal podľa verejnosti najväčší spoločenský dopad alebo zásadne prispel k posilneniu práv občanov.


Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií - ATDM 

Cena sa udeľuje pre printové a/alebo digitálne médiá bez žánrového vymedzenia. Jej cieľom je upozorniť na žurnalistický počin, ktorý bol mimoriadny svojou profesionalitou či spoločenským dosahom.


Cena Global Journalism

V kategórii oceňujeme príspevky, ktoré sa zaoberajú najrôznejšími globálnymi témami a ktoré dávajú priestor tým slabším vo svete aj u nás, ktorých hlas často nepočuť. Zároveň oceňujeme príspevky, ktoré reflektujú skutočnosť, že o globalizovanom svete dnes už nestačí informovať ako o "domácom" alebo "zahraničnom". Kategória nie je žánrovo obmedzená. Cena je vyhlasovaná v spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami, o víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže a zástupca iniciatívy.
 

Cena Solutions Journalism

Cena je vyhlasovaná s podporou organizácie MEMO 98. Žurnalistika orientovaná na riešenie spoločenských otázok, vo svete známa pod názvom „Solutions Journalism“, sa zameriava na dôsledné a kvalitné informovanie o ľuďoch a riešeniach, ktoré reagujú na najrôznejšie spoločenské problémy. Snahou tejto špeciálnej ceny je zdôrazniť zodpovednosť a inovatívnosť v prístupe novinárov, a zároveň oceniť konštruktívny novinársky obsah v záplave negatívnych správ a vo veku dezinformácií. O víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže.

 
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×