Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Víťazi NC 2005

Najlepšia reportáž v printových médiách
Andrej Bán - Krajina hrobov (.týždeň) 

Pretože (z predložených textov) formou i obsahom najviac splňuje kritériá žánru reportáž.

Najlepšia reportáž v elektronických médiách
Tatiana Šušková – Paulínka (Rádio Slovensko) 
Za nadštandardne kvalitné využitie rozhlasových vyjadrovacích prostriedkov v žánrovo čistom a nesentimentálnom spracovaní témy života rodiny s postihnutým dieťaťom.

Najlepší rozhovor v printových médiách
Tina Čorná - séria rozhovorov (SME - TV OKO) 
Autorka je s obdivuhodne širokým spoločenským prehľadom rovnocenným partnerom akémukoľvek respondentovi – od poľského režiséra až po českého disidenta a biskupa. Zároveň si však dokáže zachovať odstup od témy aj respondenta - klásť otázky, ako by ich kládol sám čitateľ, keby bol pri rozhovore prítomný a viesť živý rozhovor – neustále v strehu, pripravená využiť jeho zaváhanie na položenie otázky odhaľujúcej protirečenia v jeho výpovediach a obnaženie jeho osobných limitov daných jeho spoločenským postavením a pôsobením.

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách 
Štefan Hríb - Pod lampou: Einstein – teória relativity (STV) 
Za odvahu nastoliť tému, ktorej bežný divák nerozumie a za jej spracovanie, ktorým udržal diváka v napätí a vyvolal v ňom snahu téme porozumieť.

Najlepší regionálne publikovaný príspevok 
Ľuboš Kostelanský - Oravci chcú premenovat Osvienčimskú ulicu, Toluén v Tescu (Trenčianske noviny)
 
Porota oceňuje výber tém aj ich vysoko profesionálne novinárske spracovanie. Postoj autora nadväzuje na európske humanistické tradície, je tým najlepším zhmotnením hesla „Mysli globálne a konaj lokálne!“. Dôkaz, že aj v podmienkach regionálnych médií sa dá robiť tzv. vysoká žurnalistika.

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok
Jozefína Mikovínyová - Konferencia o holokauste (Rádio Regina – Banská Bystrica) 
Porota oceňuje dôslednosť autorky, jej snahu o zaktualizovaný prístup k téme. Príspevok s regionálnym charakterom svojim spracovaním presiahol regionálny dosah.

Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v printových médiách  
Marek Vagovič - séria clánkov Škandalózne zmenky (.týžden) 
Porota oceňuje kombinovanú prácu s otvorenými a skrytými zdrojmi ako aj systematickosť pri sledovaní mimoriadne relevantnej témy počas jej vývoja.

Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v elektronických médiách 
Katarína Začková - Ropa alebo voda? (STV) Za príspevok, kde sa autorka zaoberá spoločensky závažnou témou, ktorá poukazuje na potrebu chrániť prostredie a súčasne na nedôslednosť zákonodarcov.

Najlepší komentár v printových médiách 
porota sa rozhodla cenu neudeliť


Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách 
Štefan Hríb – séria piatich editorialov (.týžden) 
Za jasne formulované názory na kľúčové udalosti súčasnosti v sérii piatich editorialov.

Najlepšia novinárska fotografia
Robert Hüttner
 – séria fotografií požiaru vo Vysokých Tatrách (Pravda) 
Za technicky veľmi kvalitne spracovanú aktuálnu tému požiaru vo Vysokých Tatrách. Autor zachytáva autentickú atmosféru, funkčne využíva prirodzenú farebnosť a provokuje k zamysleniu.

Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
Martin „Shooty“ Šútovec
 – séria karikatúr (SME, Nový Čas pre ženy
Za kreativitu, hravosť, invenčnosť, variabilitu, adresnosť, v politickej karikatúre schopnosť analyzovať pod povrchom veci a vypovedať formálne čisto a zároveň symbolicky.

Cena otvorenej spoločnosti
Silvia Kušnírová
 – séria diskusných relácií V politike (TA3) 
Za nestranné a vnímavé moderovanie prihlásených diskusných relácií a za konzekventnú snahu odkryť širšie súvislosti spracovaných tém.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×