Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

Hodnotenie poroty kategórie Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách.


Hodnotením kategórie Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách je samotný fakt, že sa porota rozhodla nevyhlásiť ani nominácie, a teda - logicky - ani víťaza. Stačila by teda táto jedna veta. Keďže však Novinárska cena by mala tvorcom poskytnúť aj reflexiu ich práce - zhrňme dôvody takéhoto rozhodnutia:

-    Prihlásené príspevky podľa poroty dostatočne nenaplnili štatút súťaže, ktorý v článku 5 hovorí, že cieľom súťaže je podporiť jedinečné práce, ktoré vynikajúcim spôsobom zachytávajú problematiku dnešnej spoločnosti, a tým prispievajú k jej skvalitňovaniu. Práve absencia skutočne  aktuálnych, spoločensky dôležitých  tém, ktoré by do verejného diskurzu prinášali nové podnety, je už druhý rok významným deficitom kategórie; 
-    Prihlásené príspevky – až na výnimky - nespĺňali  profesionálne požiadavky na tento žáner. Prínos moderátorov, ich pridaná hodnota pre konečnú vyznenie príspevkov/relácií  boli vo väčšine prípadov minimálne. Ich úloha sa často obmedzila len na udeľovanie slova, namiesto vedenia dialógu. V mnohých prípadoch bola neuspokojivá aj  úroveň jazykového prejavu. 
-    Porota si uvedomuje, že  v supervolebnom roku časť kapacít vysielateľov odčerpali „povinné jazdy“ -  predvolebné diskusie a rozhovory. Tento typ príspevkov tvoril aj veľkú časť prihlásených.    Pohybovali sa v predvídateľnom argumentačnom rámci, nezaujali ani výnimočnosťou obsahu, ani formy. Potvrdili skôr bezradnosť tvorcov v politických diskusiách.  
-    Porota nechce povedať, že medzi hodnotenými príspevkami neboli  žiadne zaujímavé príspevky/relácie. Vo väčšine prípadov ich kvalitu však nevytvorili autori,  ale respondenti:   sila ich osobností, ich fascinujúce životné príbehy a  rozprávačské umenie
-    Aj napriek svojmu rozhodnutiu nevyhlásiť nominácie a víťaza, porota chce vyzdvihnúť reláciu Portréty s Helenou Weinwurmovou redaktorky Hany Michalčíkovej a príbeh Navždy rodinou z cyklu Encyklopédie spravodlivých, autorky Dagmar Mozolovej. Tieto svedectvá z doby holocaustu boli odvysielané v RTVS, v Rádiu Slovensko. Porotu zaujali kultúrou prejavu, ale predovšetkým tým, že nad ostatnými  vyčnievajú aktuálnym posolstvom -  akcentujú osobnú statočnosť a vzájomnú solidaritu.  

Na záver: 
Tento ročník potvrdil trend z minulého roka -  nižšiu úroveň prihlásených príspevkov a zužujúci sa rozsah  vysielateľov, schopných vyprodukovať kvalitné relácie v tomto žánri. Na druhej strane,  v rozhlasovom a televíznom priestore existuje rozmanitejšie zastúpenie relácii spadajúcich pod tento žáner. Odporúča preto organizátorom, aby po vyhlásení súťaže v budúcom roku našli spôsob väčšej aktivizácie tvorcov,  vysielateľov a odbornej verejnosti, pri prihlasovaní príspevkov. 











späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×