Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Súťažné kategórie

V aktuálnom, 14. ročníku súťaže nastali zmeny v názvoch kategórií. Ukázalo sa, že je potrebné revidovať názvoslovie kvôli lepšiemu prehľadu a jednoznačnosti. Kategórie boli rozdelené do troch hlavných množín: 

Odborné kategórie
Prierezové kategórie
Špeciálne ocenenia


 

Písaná žurnalistika


Najlepšia reportáž 

Do kategórie Najlepšia reportáž je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 7 príspevkov


Najlepší rozhovor 

Do kategórie Najlepší rozhovor je možné prihlásiť príspevok jedného alebo dvoch autorov s jedným alebo viacerými respondentmi. V tejto kategórii nie je možné nominovať  iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. rozšírená správa alebo spravodajský príspevok. Prihlásiť je možné len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.
 

Najlepší analytický príspevok

Do kategórie Najlepší analytický príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo monotematickú sériu príspevkov v počte max. 7 príspevkov.
 

Najlepší investigatívny príspevok

Do kategórie Najlepší investigatívny príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo monotematickú sériu príspevkov v počte max. 7 príspevkov.
 

Najlepší komentár 

Do kategórie Najlepší komentár je možné prihlásiť iba sériu minimálne 3 a maximálne 7 komentárov.

 

Najlepší článok uverejnený na blogu

Do kategórie Najlepší článok uverejnený na blogu je možné prihlásiť jednotlivé príspevky alebo sériu príspevkov. Prihlásené príspevky musia byť uverejnené v slovenskom jazyku, pričom doména nemusí byť .sk. Akceptovaná bude len občianska publicistika reagujúca na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Do súťaže nie je možné prihlásiť beletriu či poéziu. Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom a za daný rok publikoval na blogu aspoň 5 článkov. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu maximálne 7 príspevkov.
 

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika
 

Najlepšia reportáž

Do kategórie Najlepšia reportáž je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 7 príspevkov.


Najlepší rozhovor, beseda, diskusia 

V kategórii najlepší rozhovor, beseda, diskusia  nie je možné nominovať iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. rozšírená správa alebo spravodajský príspevok. Do tejto kategórie je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.
 

Najlepší investigatívny príspevok 

Do kategórie Najlepší investigatívny príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo tematickú sériu max. 7 príspevkov.
 

Najlepšia fotografia

Do kategórií najlepšia fotografia je možné prihlásiť jednotlivo čiernobielu alebo farebnú fotografiu alebo seriál maximálne 10 fotografií uverejnených v slovenských médiách alebo vo fotoservisoch tlačových agentúr. Do súťaže budú zaradené len fotografie – originály vo formáte A4 a väčšom.
Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu fotografií musí byť publikovaná aspoň 1 fotografia zo série. Fotografie je potrebné zaslať aj v elektronickej verzii (úložisko, online formulár), inak nebudú zaradené do hodnotenia. Fotografie prosíme neposielať v tlačovom zalomení.


Prierezové kategórie

Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

Do kategórie Najlepší československý kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo je možné prihlásiť minimálne 5 alebo seriál maximálne 10 kreslených vtipov, karikatúr či grafických diel (napríklad titulok časopisov, novín a/alebo iných grafických prác) uverejnených v printovom médiu alebo na webe v Čechách a/alebo na Slovensku. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu karikatúr, musí byť publikovaná aspoň 1 karikatúra/1 dielo zo série v printovom médiu alebo na internete. Príspevky je potrebné nahrať vo formáte .jpg, .gif, .tif.


Cena za inovatívnu online žurnalistiku

Kategória Cena za inovatívnu online žurnalistiku oceňuje kreatívne využitie online nástrojov v profesionálnej žurnalistike. Do tejto kategórie prihlasujú svoje príspevky profesionálni novinári, ktorí netradičným využitím online a sociálnych médií reagujú na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu príspevkov. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok 

Do kategórie Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok je možné prihlásiť príspevky uverejnené alebo odvysielané v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť články alebo príspevky s regionálnou témou odvysielané alebo publikované v celoštátnych médiách.

 

K prihláške do súťaže (najmä audiovizuálne kategórie) odporúčame priložiť krátke anotácie, ktoré čo najvýstižnejšie popisujú obsah prihláseného príspevku.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×